วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
จัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"
ลงวันที่ 22/01/2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย  นายสมปอง  นุชมาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย พร้อมด้วย นายชัยชาญ ทะนานนท์ หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม  ร่วมกับที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม บริษัท ร้านค้า และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ตีเส้นและเครื่องหมายจราจรเพื่อจัดระเบียบการจราจร บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้ใช้บริการ


'