วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษ ประจำปี 2562
ลงวันที่ 11/01/2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 นางสาวพัทธิยะ  ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย  พร้อมด้วย นายสุเทพ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายปฏิบัติการ นายสมปอง  นุชมาก  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษ ประจำปี 2562  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย  ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย


'